Vizyonumuz

Park ve bahçe bitkileri bölümü amacımız doğal ve kültürel alanlardaki canlı ve cansız peyzaj elemanlarının ekolojik, işlevsel, estetik ve ekonomik yaklaşımla planlanması, değerlendirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.

Misyonumuz

Vizyonumuz doğrultusunda ulusal ve uluslararası ölçekte, mesleki ve iletişim becerilerine sahip, kendini geliştirebilen, özgür düşünceli, girişimcilik özellikleri olan, çağdaş, bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimleri ile toplumun gelişmesine katkıda bulunabilen, ekip çalışması yapabilen ve sektörün ihtiyacına uygun nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.