Öğrencilerinin staj yapacak kurum ve işyerlerinin birçoğunda ülke genelinde Covid-19 vakası tehdidi bulunduğu ve bu kapsamda tedbirlerin bir kısmında aktif olarak uygulanmaya devam ettiği görülmektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yaz dönemi eğitim öğretim faaliyetleri ile ilgili Üniversitemiz Senatosu’nun almış olduğu karar doğrultusunda, okulumuzda yaz dönemi stajı ile alakalı alınan Yüksek Okul Kurul Kararı gereği stajlar ödev, proje vb. yöntemlerle yürütülmesine karar verilmiştir. Konu ile alakalı takvim ve iş akışı aşağıda belirtilmiştir.

 

Ödev Son Teslim Tarihi

30.04.2021

 

1.Belirtilen tarihler dışında evrak (ödev, proje) teslimi yapılmayacaktır.

2. Staj evraklarının belirtilen süreye kadar Meslek Yüksekokulumuza posta ya da kargo yolu ile teslim edilmeleri zorunludur. (postada yada kargoda yaşanacak gecikmelerden öğrenci sorumludur).

Adres:

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü – IĞDIR

3. Hazırlanan ödevler el yazısı ile yazılacak ve 30 sayfadan az olmayacaktır. Göndereceğiniz ödevler resmi evrak statüsünde olacağından ; Ödev dosyasının bir kapağı olmalı ( Bölüm- öğrenci no- isim soyisim -ödevin konusu vb. bilgileri içermelidir).

4. Belirtilen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen öğrenciler staj yapmamış sayılır. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz stajı uygulaması ödev, proje vb. verilmesi yöntemi ile yapılacağından dolayı ilgili öğrencilerimizin, programı ile ilgili danışman öğretim elemanı tarafından belirlenen konu başlıklarından birini seçerek yapacakları araştırma ödevlerini raporlayıp dosya halinde Meslek Yüksekokulumuza 25.04.2021 tarihide kadar posta yoluyla ya da kargo ile teslim etmeleri, ayrıca hazırlanan ödevlerin danışman öğretim elemanının kurumsal e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Dosyalar