GENEL BİLGİ

Bir nesnenin ya da planın inşa sürecinde mühendislik ve mimari çizimlerinin oluşturulmasına da tasarım denilmektedir. Hem isim hem de fiil olarak kullanabilen tasarlamak, yeni bir ürünün ya da objenin planlanarak geliştirilme sürecini anlatmaktadır. Bir yapının veya aygıtın temel kısımlarının kâğıt üstüne çizilmiş biçimi anlamına gelen tasarım, kendi içerisinde bir yapıya ve bu yapının arkasında bulunan planlamaya sahip olmaktadır.

Her sanatın temelinde tasarım olgusu yer almaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak olan yapının organizasyonu aşamasında her türlü faaliyeti içerisine almaktadır. Bir sorunun çözümünün geliştirilmesi için yapılan iyi bir plan ya da fikir olan tasarım, ilk olarak zihinde var olan bir fikir olmaktadır. Ancak zihindeki fikir biçim verme dinamiği de içermektedir. Oluşum süreci içerisinde de biçim kazanan bir nesne olarak somutlaştırılmaktadır.

Bütün tasarım olgusunda bir fikir ile o fikre göre biçimlendirilmiş olan bir nesne bulunmaktadır. Tasarım kavramı, bütün nesnelerin ve düşüncelerin insan tarafından oluşturulması olarak kullanılmaktadır. Farklı zamanlar ve farklı yerlerde olan farklı grupların içerisinde bulundukları kültürel grubun yapısına bağlı bir şekilde değişiklik gösteren tasarım, kültürlerin neleri sanat ya da tasarım olarak adlandırdığına ve hangi gelenekler ile tanımlandığına, o kültürün toplumsal yapılarına bağlıdır.

Geleceğe ve bununla beraber bir amaca yönelik sorun çözen ya da karar verme yaratıcısı olan tasarımlama, istenen ve arzu edilen hedefe yönelik planlama ile biçimlendirme eylemlerinin tamamı tasarım sürecine dâhil olmaktadır.

Bir ürünü ortaya koyabilmek için önemli bir etkendir. Ürünlerin tasarım aşaması insanların zihinlerinde gelişir ve daha sonra nesnel anlamda bir gerçeklik kazanır. Bu ürün ya da eser, tasarımlama aşamasından geçtikten sonra nesnellik kazanmaktadır.

Tasarım, yaratma olayı ile de örtüşen bir olgu olmaktadır. Yaratma ise genellikle insanların hazır olarak bulmuş olduğu varlığa kendi manevi varlıklarını katması anlamına gelmektedir. Ortaya koyulan ürünler; edebiyata bağlı, el becerisine bağlı ya da sanayisel ürünlere bağlı olabilir. Bununla beraber duyusal olan dünyaya duyguların ve düşüncelerin aktarılması ile de oluşturulabilmektedir.

Tasarımın temelini yaratıcılık oluşturmaktadır. Bir konuya farklı ve değişik görüş açılarından yaklaşılarak yeni önermelerde bulunmak tasarım ile mümkün olmaktadır. Tasarımın içeriğinde ise bireysel özgürlükler vardır. Yaşamı algılama ile aktarma yetisi, mevcut olan bilgi ile deneyimlerin yeninden sentezlenmesi ile oluşmaktadır.

Bölümün Amacı

Tasarım, yaratma olayı ile de örtüşen bir olgu olmaktadır. Yaratma ise genellikle insanların hazır olarak bulmuş olduğu varlığa kendi manevi varlıklarını katmasını hedefler. Bununla beraber duyusal olan dünyaya duyguların ve düşüncelerin aktarmalarını sağlamaktadır.

Bir konuya farklı ve değişik görüş açılarından yaklaşılarak yeni önermelerde bulunmalarını sağlar. Tasarımın içeriğinde  bireysel özgürlükler vardır. Yaşamı algılama ile aktarma yetisi, mevcut olan bilgi ile deneyimlerin yeniden sentezlenmesini de sağlamaktadır.