Misyon

Tekstil Teknolojisi Programının amacı, Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne hizmet edecek düzeyde genel tekstil ve hazır giyim bilgilerine sahip, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu tekstil ürünlerini üretebilmek için gerekli olan laboratuar ve makine teçhizatlarını tanıma, kullanabilme ve işletebilme becerilerine sahip ara kademede görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Vizyon

Tekstil Teknolojisi programının hedefi, öğrencileri alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmektir.