Amacı, İş ortamında var olan tehlikeleri bertaraf ederek, risklerin minimize edilmesiyle çalışanı iş kazalarından, meslek hastalıklarından korumaktır. Üretim güvenliğini temin ederek, zamanın ve kişisel performansın da maksimum verimlilikte kullanılmasını sağlamaktır. İşyerlerinde kullanılan her türlü araç, gereç ve makine ile bina güvenliğini risk altında tutabilecek diğer unsurların güvenlik denetimini yapabilecek, işçinin ve iş ortamının güvenliğinin yanı sıra işyeri çevresinin de güvenli alanlar olarak kalmasını sağlayabilecek meslek elemanları yetiştirmektir.

Temel değerleri çerçevesinde, dinamik eğitim kadrosu ve güncel eğitim programının yanı sıra teknik geziler, seminerler, konferanslar ve sosyal etkinliklerle bu hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.

Güncel bir program olan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’ndan mezun olacak öğrencilerin çalışabileceği alanlar özel sektörün yanı sıra kamu sektöründe de mevcuttur.