Vizyon: Eğitim öğretim faaliyetlerini, günün ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleyerek, üretim aşamalarında  ve hizmet sonrası birimlerde, sektörün ihtiyaçlarına yönelik, nitelikli özelliklere haiz bireylerin yetişmelerini sağlayarak, ülkenin otomotiv sektöründeki gelişimine katkı sağlamaktır.

Misyon: Üretimde ve satış sonrası hizmetlerde, sektör ihtiyaçları doğrultusunda kaliteli özelliklerle donatılmış, nitelikli elemanlar yetiştirilmesini sağlamak ve bu hususta öncü kurum olmaktır.