Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Günümüz koşullarında kamu ve özel işletmelerde eğitimli ve profesyonel olarak çalışabilecek kişileri tercih etmek zorunlu hale gelmiştir. Çünkü nitelikli meslek elemanı kullanan işletmeler günümüzdeki rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilecektir. Bu doğrultuda bölümün amacı,  sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış aynı zamanda bu kazandığı bilgi ve becerileri hayata geçirebilen nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir.