GENEL BİLGİ

Kimya, yaşamın her yönüyle ilgili bir alandır. Kimya Teknolojisi programı ülkemizde yoğun yatırımların gerçekleştirildiği Kimya Endüstrisinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Kimya Teknolojisi alanı; sağlık, gıda gibi sektörlerin yanı sıra endüstriyel üretim yapılan tüm sektörle yakından ilişkilidir. Rafineri, petrokimya, lastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, tekstil ve ilaç gibi alanların tümünde Kimya Teknolojisiyle ilgili birimler bulunur. Kimya Teknolojisi; seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde geniş yer tutar. Endüstriyel işletmelerin neredeyse tamamında üretim ve kalite kontrol bölümleri Kimya Teknolojisi ile ilişkilidir.

Kimya Teknolojisi alanında teknolojik alt yapı kadar insan unsuru da önemlidir. Bu alanda kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında köprü görevi yapacak, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarına da ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla üniversite mezunu kişiler kadar ara eleman olarak çalışacak kişilere de ihtiyaç duyulur. Kimya Teknolojisi alanında görev yapan teknikerler, mühendisler ve üretim müdürleri iş birliği içinde çalışır.

 

BÖLÜMÜN AMACI

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda kimya teknolojisi alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, eleştirel düşünebilen, etik değerlere duyarlı ve hayat boyu öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getiren teknikerler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

MİSYON

Kimya teknolojisi alanında bilgili, bilgi ve deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, mesleki ve etik sorumluluk sahibi ara elemanları yetiştirmektir.

 

VİZYON

Topluma faydalı, çevreye duyarlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmektir.