Misyon

Teknik alanlarda eğitim-öğretim gören, potansiyel ara insan iş gücüne, uygulamaya yönelik olarak fen, teknik ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermek ve bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyon

İnşaat sektörü alanında hizmet veren proje bürolarında çizim yapabilme becerisine sahip, inşaat şantiyelerinde ise inşaat yapım evrelerini kontrol edebilecek, gerekli statik hesaplamaları yapabilecek ve bilgi teknolojilerini iyi kullanabilecek yeteneklere sahip teknik eleman yetiştirmektir.