Misyon:

Çağdaş bir üniversitenin amaçları doğrultusunda değerler üreten, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,  ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli teknik eleman ihtiyaçlarını karşılayabilen, toplum sorumluluğuna sahip, mesleki açıdan donanımlı, girişimci, çağdaş, saygılı, mesleki ahlaka sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyon:

Çağın gerektirdiği uygun niteliklere sahip, disiplinli ve özgüveni yüksek meslek elemanları yetiştiren, azimli, yenilikçi, güvenilir, saygın ve tercih edilen,  Türkiye’ye öncü, dünyaya örnek bir akademik birim olmaktır.